تفاهم نامه های خارجی

ردیفعنوان تفاهم نامهلینک
1بلغارستانمشاهده
2تفاهم نامه معاونت پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با دانشگاه اسلامی و مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه مشاهده
3تفاهم نامه همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه ملی اندونزی مشاهده
4تفاهم نامه همكاری بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامی ايران و دانشگاه جی سي لاهور پاكستان مشاهده
5تفاهم نامه همكاری بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه ملی ارمنستان مشاهده
6تفاهم نامه همكاری بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه ملي جمهوری تركيه مشاهده
7تفاهم نامه همكاری بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه ملي جمهوری قرقيزستان مشاهده
8تفاهم نامه همكاری بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه ملي فرانسه مشاهده
9تفاهم نامه همكاری بين سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران و كتابخانه ملی كودكان ارمنستان مشاهده
10تفاهم نامه همكاری بين سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوری اسلامی ايران و وزارت فرهنگ و گردشگری سيرالئون مشاهده
11تمديد تفاهم نامه همكاری ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه ملي جمهوری چك مشاهده
12تمديد ياداشت تفاهم همكاری ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامی ايران و كتابخانه ملي آكادميك جمهوری قزاقستان مشاهده
13تمديد ياداشت تفاهم همكاري ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و دانشگاه جي سي لاهور مشاهده
14تمديد ياداشت تفاهم همكاری ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه ملي جمهوری فيليپين مشاهده
15تمديد ياداشت تفاهم همكاری ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامی ايران و كتابخانه ملی روسيه مشاهده
16تمديد ياداشت تفاهم همكاری ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامی ايران و كتابخانه ملي جمهوری قرقيزستان مشاهده
17موافقت نامه فرهنگی بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و آرشيو های فرانسه مشاهده
18يادداشت تفاهم همكاری بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامی ايران و كتابخانه ملي علمي جمهور قزاقستان مشاهده
19یادداشت تفاهم همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنک ایالات متحد مکزیک مشاهده
20یادداشت تفاهم همکاری بین آرشیو ملی هند و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه هند انگلیسی مشاهده
21یادداشت تفاهم همکاری بین آرشیو ملی هند و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه هند فارسی مشاهده
22یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه ملی اتریش مشاهده
23یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه ملی تونس مشاهده
24يادداشت تفاهم همكاری بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه ملي كره جنوبي مشاهده
25يادداشت تفاهم همكاری بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و مركز ملي نسخ خطي گرجستان مشاهده
26یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و کتابخانه ملی اتریش مشاهده
27يادداشت تفاهم همكاری بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ جمهوری تاجيكستان مشاهده
28یادداشت تفاهم همکاری در زمینه آرشیو میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و آرشیو فدرال کنفدراسیون سوئیس مشاهده
29یادداشت تفاهم همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه ملی و انیستیتو ایرانشناسی و آکادمی مشاهده
30یادداشت تفاهم همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سازمان آرشیوهای دولتی جمهوری خلق چین مشاهده
31یادداشت تفاهم همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه ایالتی باواریا مشاهده
32یادداشت تفاهم همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه ملی و انیستیتو ایرانشناسی آکادمی مشاهده
33یادداشت تفاهم همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و موسسه انتشاراتی بریل (هلند) مشاهده
34يادداشت تفاهم همكاری ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه ملي (م.ف.آخوندوف) آذربايجان مشاهده
35ياداشت تفاهم همكاری بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و انستيتو نسخ خطي شرقي آكادمي علوم فدراسيون روسيه مشاهده
36ياداشت تفاهم همكاری ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران با آرشيو و اسناد ملي سلطنت عمان مشاهده
37ياداشت تفاهم همكاری ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و اداره كل آرشيو هيات وزيران جمهوری تاتارستان مشاهده
38ياداشت تفاهم همكاری ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه شانگهای مشاهده
39ياداشت تفاهم همكاری ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و كتابخانه ملي اسلونياسلوني مشاهده
40ياداشت تفاهم همكاری ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه ملي چين مشاهده
41ياداشت تفاهم همكاری ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه دولتي برلين مشاهده
42ياداشت تفاهم همكاري ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و كتابخانه ويتنام مشاهده
43يادداشت تفاهم بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه دانشگاهی براتيسلاوا مشاهده
44يادداشت تفاهم همكاري ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامی ايران و كتابخانه ملی جمهوری فيليپين مشاهده
45يادداشت تفاهم بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه ملي لهستان مشاهده
46يادداشت همكاري فرهنگی بين سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامي ايران و رايزني فرهنگي ج.ا.ا. در دهلي نو مشاهده
47يادداشت تفاهم همكاری های علمي – اطلاع رساني بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه ملي اوكراين مشاهده
48يادداشت تفاهم بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و وزارت فرهنگ جمهوری قزاقستان مشاهده
49يادداشت تفاهم همكاري ميان آرشيو دولتي لهستان و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران مشاهده
50يادداشت تفاهم ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و هيات مديره كتابخانه ملي بريتانيا مشاهده
51يادداشت تفاهم هكاري بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه دولتي روسيه مشاهده
52يادداشت تفاهم هماري بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه ملي صربستان مشاهده
53يادداشت تفاهم همكاري بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامی ايران و آرشيو ملي زيمبابوه مشاهده
54يادداشت تفاهم همكاري بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامی ايران و آرشيو ملي گرجستان مشاهده
55يادداشت تفاهم همكاری بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامی ايران و كتابخانه ملی ايليا چاوچاوادزه مجلس گرجستان مشاهده
56يادداشت تفاهم همكاری بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامی ايران و كتابخانه ملي آفريقای جنوبی مشاهده
57يادداشت تفاهم همكاری بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه ملي آذربايجان مشاهده
58يادداشت تفاهم بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و كتابخانه ملي اسد در جمهوری عربي سوريه مشاهده
59يادداشت تفاهم همكاری بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامی ايران و كتابخانه ملي جمهوری چك مشاهده
60صورتجلسه ( توافق بر اجرايي شدن مفاد يادداشت تفاهمي كه در سفر رئيس جمهور محترم به بلاروس به امضاي طرفين رسيده است) مشاهده
61تفاهم نامه همكاری بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامی ايران و كتابخانه ملی هلند مشاهده
62تفاهم نامه همکای بین معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و آرشیف ملی جمهوری اسلامی افغانستان مشاهده
63تفاهم نامه همکاری بین معاونت کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه عامه جمهوری اسلامی مشاهده
64ياداشت تفاهم همكاری ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران و آرشيو ملي كره جنوبي مشاهده