قراردادهای سال 1400

ردیفموضوع قرارداددرآمدی / هزینه‌ایمبلغ قرارداد (ریال)شماره ثبتوضعیت قراردادطرف قراردادشروعخاتمهلینک
1خرید خدمات خودروی مازندرانهزینه ای456,000,000420منعقدمیر عباس عزیزی کناری 00/1/101/3/31 
2خرید خدمات خودروی سیستان و بلوچستانهزینه ای420,000,000165منعقدبنیامین سنجرانی 00/1/1 01/3/31 
3خرید خدمات خودروی قمهزینه ای420,000,000166منعقدرجبعلی جانی پور 00/1/1 00/3/31 
4خرید خدمات خودروی کرمانهزینه ای660,000,000164منعقدمحمد ذوالعلی 00/1/1 00/12/29 
5خرید خدمات خودروی خراسانهزینه ای468,000,000112منعقدحمید رضا شهسواری 00/1/1 01/3/31 
6خرید خدمات خودروی همدانهزینه ای468,000,000109منعقدمحمد شهبازی 00/1/1 01/3/31 
7خرید خدمات خودروی گیلانهزینه ای480,000,000107منعقدحمید آزمون کلور 00/1/1 01/3/31 
8خرید خدمات خودروی اصفهانهزینه ای420,000,000111منعقدفرزاد آبزن 00/1/1  01/3/31 
9خرید خدمات خودروی  بوشهرهزینه ای516,000,000108منعقدنصراله خدری 00/1/1  01/3/31 
10پشتیبانی تاسیساتهزینه ای38,160,000,000161منعقدشرکت پارمیسران 00/1/1 00/12/29 
11فضای سبزهزینه ای10,562,832,000162منعقدمهندسی بهارستان سبز 00/1/1 01/1/31 
12فصلنامه مطالعات کتابداریهزینه ای610,000,000167منعقدسعیده اکبری داریان 00/1/1 00/12/29 
13مطالعات ایرانی – اسلامیهزینه ای600,000,000160منعقدفاطمه جان احمدی 00/1/1 00/12/29 
14توافقنامه تولید میان افزار راهنمای کتاب //////////////418منعقدحامد کنی 00/1/2900/12/29 
14-1توافقنامه عدم افشای اطلاعات-nda//////////////417منعقدحامد کنی 00/1/1 50/1/28 
15پشتیبانی از سیستم LMSهزینه ای300,000,000422منعقدهومن افزار صبا 00/1/100/12/29 
16فصلنامه گنجینه اسنادهزینه ای610,000,000421منعقدسعید رضایی شریف آبادی 00/1/100/12/29 
17خرید تجهیزات بک آپ گیری و ذخیره سازیهزینه ای89,000,000,0005,173منعقدشرکت نوآوران ارتباطات دوران00/8/4 01/9/3 
18پیمانکاری تکنفره هزینه ای671,000,000975منعقدعلی شجاع 00/2/1 00/12/29 
19پیمانکاری تکنفره هزینه ای540,000,000973منعقد سمیرا امینی  00/1/1 00/12/29 
20پیمانکاری تکنفره هزینه ای732,000,000972منعقدعلی معظمی کندی 00/1/1 00/12/29 
21پیمانکاری تکنفره هزینه ای792,000,000969منعقدمریم مجیدی 00/1/1 00/12/29 
22پیمانکاری تکنفره هزینه ای594,000,000974منعقد مریم عبادی00/2/1  00/12/29 
23پیمانکاری تکنفره هزینه ای180,000,000970منعقدمنیره قاسمی 00/1/8 00/5/7 
24پیمانکاری تکنفره هزینه ای720,000,000976منعقدلیلا طباطبایی 00/1/1 00/12/29 
25پیمانکاری تکنفره هزینه ای648,000,000971منعقدهانیه قهرمانی 00/1/1 00/12/29 
26فروش اوراق امحایی منطقه یک کشوریدرآمدی68600 هر کیلو444منعقدآریا سپید سلولز 00/1/1 00/3/31 
27پشتیبانی و نگهداری مرکز دادههزینه ای7,020,000,000968منعقدپرورش داده ها 00/3/1 01/2/31 
28تکمیل اطلاعات سامانه حافظه ملی ایرانیانهزینه ای450,000,000964منعقدعلی تارخ 00/2/22 00/4/21 
29سیستم مدیریت هوشمند (bms)هزینه ای2,160,000,000965منعقدمرکز کنترل ایران 00/2/1 01/1/31 
30ارزیابی عملکرد(سیمرغ)هزینه ای140,000,000963منعقدسیستم های منابع انسانی سیمرغ 00/1/1 00/12/29 
31فضای کار اشتراکی ( طبقه 2 به آفرین )درآمدی1,800,000,000967منعقدراهکار پردازش ژرف 00/2/22 03/5/21 
32فروش اوراق امحایی منطقه 2 کشوریدرآمدیهر کیلو 66100443منعقدسید احمد رضوی 00/1/1 00/3/31 
33طرح تدوین تاریخ مستند شرکت عمران شهر جدید صدرادرآمدی1,700,000,0001,536منعقدشرکت عمران شهر جدید صدرا 00/1/30 01/1/29 
34پیمانکاری تک نفرههزینه ای594,000,0001,853منعقداحمدرضا متولی امامی 00/1/1 00/11/30 
35پیمانکاری تک نفرههزینه ای732,000,0001,850منعقدسیروان خسرو زاده 00/1/1 00/12/29 
36تدوین دستنامه حقوق مالکیت مادیهزینه ای190,000,0001,849منعقدزینب پاپی 00/3/25 00/9/24 
37بررسی تحلیلی اسناد نظمیه درعصر  پهلوی  هزینه ای50,000,0001,847منعقدزهرا حامدی و زهرا علیزاده بیرجندی 00/3/25 01/3/24 
38پشتیبانی وب سایت هزینه ای500,000,0001,848منعقدشرکت تجارت هوشمند توکا  00/3/1 01/2/31 
39پیمانکاری تکنفرههزینه ای600,000,0002,015منعقدالهه خسروی یگانه 00/1/1 00/12/29 
40مشارکت در طراحی و ساخت سامانه حمدمشارکتی– 2,032منعقدشرکت سامانه های یکپارچه بزرگ فردا 00/3/31 07/3/30 
41سامانه نشریات هزینه ای100,000,0004,022منعقدمحبوبه قربانی 00/1/1 00/3/31 
42خدمات مشاورههزینه ای732,000,00038منعقدفائزه متقی نژاد 00/1/1 00/12/29 
43پیمانکاری تکنفره(موسوی)هزینه ای900,000,0001منعقدنرجس موسوی خامنه 00/1/1 00/12/29 
44خرید خدمات عمومیهزینه ای63,411,687,3322,524منعقدبهارستان سبز 00/4/1 01/3/31 
45پیمانکاری تکنفره (شاهد رشیدی)هزینه ای1,155,000,0002,517منعقدشاهد رشیدی 00/3/1 01/2/31 
46پشتیبانی سامانه حافظه ملی ایرانیانهزینه ای1,800,000,0002,520منعقدتوسعه فناوری نوروز  00/2/1 01/1/31 
47پیمانکاری تکنفره هزینه ای720,000,0002,762منعقدحکمت بروجردی 00/1/100/12/29 
48سرویس ونگهداری آسانسور هزینه ای3,072,000,00026,311منعقدشرکت بیو گونگ 00/4/1 01/3/31 
49پشتیبانی از مجموعه نرم افزار مالی  هزینه ای400,000,0002,864منعقدشرکت فرجام فرا پرداز 00/1/15 01/1/14 
50پیمانکاری تک نفره (ندافی)هزینه ای828,000,0002,929منعقدمهدی ندافی 00/1/1 00/12/29 
51پشتیبانی رایانه (help desk)هزینه ای2/876/363/7542,911منعقدشرکت هوشمند رهام  00/5/4 01/5/3 
52تهیه فرمت دیجیتال از منابع صوتی وتصویریهزینه ای300,000,0003,121منعقدامیر قویدل  00/5/12 00/6/27 
53توسعه نرم افزار ocrهزینه ای2,000,000,0003,116منعقدراهکار پردازش ژرف 00/5/12 01/2/11 
54خدمات تاکسی(واگذاری کانکس سازمان)درامدی372,000,0003,579منعقدسید حسین حسینی 00/3/3 02/3/31 
55پیمانکاری تک نفره (بارسقیان)هزینه ای315,000,0003,580منعقدسرگه بارسقیان  00/1/1 00/7/30 
56دادگان حوزه پزشکیهزینه ای600,000,0003,583منعقدنوآوران داده سلامت  پیشرو 00/6/3 01/6/2 
57فروش اوراق امحاییدرآمدی68,5003,901منعقداحمد رضوی نژاد 00/6/1 00/8/30 
58فصلنامه  پژوهش های تاریخ شفاهیهزینه ای300,000,0003,928منعقدمرتضی نورائی 00/1/1 00/12/29 
59فصلنامه آرشیو ملی هزینه ای150,000,0003,929منعقدغلامرضا عزیزی 00/1/1 00/6/31 
60خدمات موزه آرایی روایتخانه دولت گفتگوهزینه ای3,000,000,0005,023منعقدرضا دبیری نژاد 00/7/28 00/11/27 
61خدمات پستی هزینه ایتعرفه مصوب 3,930منعقددفتر پیشخوان دولت  00/5/26 01/5/24 
62خرید تجهیزات نمایشگر جهت راه اندازی آرشیو ملی هنر (شیراز)هزینه ای16,600,000,0004,021منعقدشرکت تکفام صنعت پاسارگاد  00/6/20 00/6/19 
63پیمانکاری تک نفره (زهرا صبور نژاد)هزینه ای350,000,0004,452منعقدزهرا صبور نژاد 00/1/1 00/7/30 
64دوره آموزشی پدافند سایبریهزینه ای380,000,0004,453منعقدموسسه بین المللی پردیس شریف پاسارگاد 00/7/6 00/11/5 
65فروشگاه مواد غذائیدرامدی 1,200,000,0004,223منعقدمحمد حسین علی نژادی 00/6/19 01/8/18 
66تهیه نشریه آرشیو ملی هزینه ای120,000,0004,264منعقدغلامرضا عزیزی  00/1/1 00/9/30 
67طراحی و پیاده سازی دیتاسنترهزینه ای 76,850,000,0004,764منعقدشرکت نوآوران ارتباطات دوران 00/7/19 01/1/18 
68خرید، حمل و نصب قفسه بندی مخزن 15 آرشیو ملیهزینه ای10,842,150,0005,215منعقددژپولاد آریانا 00/8/5 00/8/20 
69چاپ مشترک کتاب آرای ایرانی5,562منعقدموسسه فرهنگی هنری کتاب آرای ایرانی 00/8/17 01/8/16 
70ساخت و حمل و نصب قفسه مخزن نسخ خطیهزینه ای47,350,000,0005,588 منعقددژپولاد آریانا تاریخ تحویل مخزن – 
71ثبت و تدوین خاطرات آقای صلاح عسگرپور(کارفرمایی)درآمدی100,000,0005,563منعقدانتشارات روایت فتح 00/3/26 01/3/25 
71-1ثبت و تدوین خاطرات آقای صلاح عسگرپورهزینه ای97,000,0005,587منعقدمحبوبه شمشیرگرها 00/3/26 01/3/25 
72توافق نامه همکاری //////////////5,837منعقدبنیاد حامیان اسناد و کتابخانه ملی 00/8/24 02/8/23 
73پیمانکاری تک نفرههزینه ای600,000,0006,302منعقدسرگه بارسقیان  00/8/1 01/7/30 
74حمل و نقل اداریهزینه ای11,370,199,8436,303منعقدشرکت جوان سیر ولیعصر 00/9/6 01/9/5 
75نگهداری فضای سبز فارسهزینه ای5,215,963,2246,300منعقدپالیزونداد کاویان لوتوس 00/9/1 01/8/30 
76توسعه و پشتیبانی سامانه نویسه خوان فارسیهزینه ای600,000,0006,698منعقدراهکار پردازش ژرف 00/9/22 01/2/21 
77خرید نرم افزار تشخیص موضوع کتاب با استفاده از هوش مصنوعیهزینه ای1,800,000,0006,699منعقدراهکار پردازش ژرف 00/9/1300/10/12 
78نگهداری و توسعه نرم افزار انباره دیجیتال(سینا وب)هزینه ای2,925,000,0006,808منعقدشرکت شریف پردازشگر دانش(سیناوب) 00/5/14 01/5/13 
79پیمانکاری تک نفرههزینه ای600,000,0006,889منعقدفرهاد طاهری 00/1/1 00/12/29 
80فهرست نویسی نسخ خطی(قطعه و مرتع)هزینه ای3,455,730,0006,888منعقدکتاب آرای ایرانی 00/9/15 01/9/14 
81پیمانکاری تک نفرههزینه ای720,000,0007,146منعقدحمیدرضا اسلامی 00/10/1 01/9/30 
82پشتیبانی سامانه سند جوهزینه ای600,000,0006,806منعقددانشگاه پیام نور اصفهان-دانشگاه علم و فناوری مازندران 00/9/15 01/9/14 
83طراحی سامانه سند جوهزینه ای3,400,000,0006,807منعقددانشگاه پیام نور اصفهان-دانشگاه علم و فناوری مازندران 00/9/15 01/9/14 
84فروش اوراق امحایی ( منطقه یک )درآمدی70,6007,306منعقدسید احمد رضوی نژاد 00/10/1 00/3/29 
85پهنای باند اینترنتهزینه ای498,000,0007,307منعقدشرکت رسپینا 00/10/1 01/9/30 
86پشتیبانی افزار کتابخانه و اسناد دیجیتال ( لاوین )هزینه ای600,000,0009,306منعقدشرکت فناوری اطلاعات لاوین 00/9/1 01/8/30 
87قراردادهای سالن همایشدرآمدی....منعقد….. – – 
88پشتیبانی نرم افزار مرکز تماس تلسیهزینه ای130,000,0009,382منعقدشرکت تل سی 00/11/1 01/10/30 
89ارائه دیجیتالی نشریات سازمان به کاربران در پایگاه مجلات تخصصی نورهزینه ایمطابق ماده ۳ قرارداد9,860منعقدمرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 00/11/25 01/11/24