ریاست سازمان

علیرضا مختارپور

ریاست سازمان

کارشناسی ارشد فلسفه غرب

president@nlai.ir

دکتر محمد عباسی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

رزومه

دکتری حرفه‌ای

۸۸۶۴۴۰۹۱

a-abbasi@nlai.ir

دکتر عصمت مومنی

معاونت کتابخانه ملی

رزومه

دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی

۸۱۶۲۲۹۰۱

esmatmomeni@yahoo.com

دکتر فاطمه صدر

معاونت پژوهش و منابع دیجیتال

رزومه

دکتری فلسفه

88644083

fa.sadr@gmail.com

سید هادی موسوی

معاونت اسناد ملی

رزومه

دکتری حقوق

81625579

h-mousavi@nlai.ir

سیدرضا محمودی

اداره کل حراست

رزومه

81623328

Herasat@nlai.ir

امیرحسین آزادی وفا

هسته گزینش

رزومه

81625573

عبداله اسدی

اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل

رزومه

دکتری حکمرانی، کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

88644114

asadi71@gmail.com

دکتر محمد عباسی

هیات رسیدگی به تخلفات اداری

رزومه

دکتری حرفه‌ای

۸۸۶۴۴۰۹۱

a-abbasi@nlai.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع

علیرضا منزوی

اداره کل توسعه منابع انسانی

رزومه

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

81622530

a-monzavi@nlai.ir

بابک گراوند

اداره کل امور مالی

رزومه

کارشناسی ارشد

81622922

سجاد جان‌نثاری

اداره کل تدارکات و خدمات عمومی

رزومه

کارشناسی ارشد

81622504

دفتر برنامه ریزی و نظارت

دفتر برنامه‌ریزی و نظارت

رزومه

دکتر مهدی حفیظی

اداره کل امور حقوقی، مجلس و استانها

رزومه

دکتری (متخصص داخلی)

81622706

مهندس علیرضا حسینیان

اداره کل زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات

رزومه

کارشناسی نرم‌افزار

88644060

ict.nlai.ir@gmail.com

معاونت پژوهش و منابع دیجیتال

دکتر محبوبه قربانی

اداره کل پژوهش کتابداری و آموزش

دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی

81623286

Mahghorbani1353@gmail.com

دکتر علیرضا انتهایی

اداره کل پردازش و فناوری‌های دیجیتال

رزومه

دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی

81622364

rentehaee@gmail.com

مهندس سعید بهرامی

اداره کل شناسایی و فرآهم آوری منابع دیجیتال

رزومه

کارشناسی ارشد

81622790

saba75@gmail.com

دکتر علی کالیراد

پژوهشکده اسناد​

رزومه

دکتری تاریخ

81625309

ali.kalirad@gmail.com

معاونت کتابخانه

دکتر الهام چیذری فرد

اداره کل اطلاع‌رسانی

رزومه

دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی

81622575

chizarye@gmail.com

دکتر سیامک محبوب

اداره کل پردازش و سازماندهی

رزومه

دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی

۸۱۶۲۲۹۶۴

siamak.mahboub@gmail. com

حمیدرضا سلطانی

اداره کل فراهم‌آوری منابع

رزومه

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

81622943

hrsoltani2017@gmail.com

زهرا مدرسی

اداره کل کتاب های خطی و نادر

رزومه

کارشناسی ارشد کتابداری

81622793

معاونت اسناد ملی

جلال طاهری

اداره کل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد

دکتری تاریخ اسلام

81625334

taheri_jalal@yahoo.com

ابوالفضل شریفی فرد

اداره کل تنظیم و پردازش اسناد

رزومه

کارشناسی ارشد کتابداری

22252616

sharifi_ab53@yahoo.com

محمد حدادی

اداره کل مرمت و حفاظت

دکتری مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

22900794

Mohammad_hadadi2004@yahoo.com

اکبر فلاحی

اداره کل خدمات آرشیوی

رزومه

دکتری تاریخ

22250403

falahi1392@yahoo.com